Xercom s.r.o.

GDPR

Na námi provozovaných prodejnách je instalován kamerový systém, který pořizuje vizuální a zvukové identifikační údaje z důvodu ochrany majetku společnosti Xercom s.r.o., zajištění bezpečí na pracovišti, ochrany života, zdraví  a majetku osob pohybujících se ve sledovaném prostoru pomocí kamerového systému.

Správcem kamerového systému je Xercom s.r.o. se sídlem v Chebu, Svobody 25, kontaktní osobou je Ing. Jan Kabelák (e-mail: kabelak@xercom.cz, tel. +420 351 014 420).

Zpracovatelem dat kamerového systému je společnost Netrex s.r.o., U Nikolajky 9, 150 00 Praha 5 (IČ 25288792).

Pověřencem pro ochranu osobních údajů společnosti Netrex je Jana Tomášová (e-mail: Ivana.tomasova@netrex.cz, tel. +420 226 258 023).

Kamerový systém Netrex nezpracovává senzitivní osobní údaje ani neprovádí žádné automatizované rozhodování ani profilování ve smyslu čl.22 GDPR. Data jsou zpracovávána po dobu 7 dnů, poté jsou ze záznamových zařízení vymazána. Data jsou přenášena šifrovaným  spojením a ukládána rovněž v šifrované podobě.

Každý subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.
Dále má každý subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout